O městě > Milevsko, seznamte se > Městské symboly

Městské symboly

Autorem návrhu vlajky města Milevska byl výtvarník Petr Kolář, který na počátku devadesátých let pracoval v Milevském muzeu na civilní službě. Po poradě s odborníky na heraldiku a vexilologii byly nakonec zvoleny barvy, které jsou zachyceny na městském znaku. Znak zachycuje v červeném štítu poprsí vousatého muže s kloboukem na hlavě, ve zlatočerveném plášti a s hnědým kožešinovým límcem. Na prsou má muž na zlatém řetěze v modrém poli zlatého kapra. Původní vyobrazení tohoto starého městského znaku z přelomu 16. a 17. století bylo však vždy jednobarevné. Teprve Vincenz Robert Widimsky ve své knize Städtewappen des Oesterreichischen Kaiserstaates (Městské znaky rakouského císařství) prvně vydané roku 1864, uvádí u hesla: Mühlhausen (Milevsko) toto:

Teprve koncem 16. století bylo Milevsko díky přímluvě svého pána Bernarda z Hodějova přijato za město císařem Maxmiliánem a obdařeno městským znakem s poprsím císaře Maxmiliána ve slavnostním rouchu na červeném štítě, který na zlatém řetěze nese přes ramena rodinný erb pánů z Hodějova – modrý štítek se zlatou rybou s hlavou nahoru šikmo vlevo                 (orig. německý).

Text je doplněn obrázkem č. 308, zachycujícím městský znak v uvedených barvách.

Heraldikové jsou dnes zajedno, že barvy městské vlajky musí vycházet z barev použitých na městském znaku, na vlajce však tento samotný znak nesmí být umístěn. Protože na barevném vyobrazení městského znaku ve Widimského knize převládá barva červená a zlatá (žlutá), vyšel Petr Kolář z těchto barev při tvorbě návrhu městské vlajky. Městská vlajka má tedy pět podélných stejně širokých pruhů střídavě červené a zlaté barvy, přičemž krajní pruhy jsou červené. Jedná se tedy o tři červené pruhy a dva zlaté, poměr stran je 2 : 3. Prapor města Milevska byl schválen heraldickou komisí Parlamentu ČR bez připomínek. Vlajka byla poprvé vyvěšena na budově milevské radnice na státní svátek 28. října 1993.

 
Milevský znak-užití.pdf (PDF)
Vytvořeno: 18.2.2017