O městě > Krizové řízení > Složení BR a KŠ

Složení bezpečnostní rady a krizového štábu

Seznam osob podílejících se na krizovém řízení, včetně organizací, které zastupují a kontaktů.
Dokumenty ustanovující bezpečnostní radu a krizový štáb naleznate v podmenu spolu s aktuálními zápisy z BR a informacemi pro občany. Podrobnější popis bezpečností rady a krizového štábu ORP Milevsko naleznete níže.

Skupina

Jméno, příjmení

Organizační složka

Telefon

Mobilní telefon

Předseda BR ORP

Předseda KŠ ORP

Ing. Ivan Radosta

(starosta města)

město Milevsko

382 504 102

602 384 405

Tajemník BR ORP
Tajemník KŠ ORP

Bc. Jiří Batysta

(referent – krizové řízení, obrana a požární ochrana)

město Milevsko

382 504 122

724 151 734

Členové BR ORP

Členové KŠ ORP

 

Markéta Honzíková

(místostarostka města, zástupkyně předsedy BR ORP a KŠ ORP)

město Milevsko

382 504 124

606 725 799

Ing. Hana Jánová

(tajemnice MěÚ, člen BR ORP a KŠ ORP)

město Milevsko

382 521 104

702 152 606

npor. Ing. Jiří Jordán

(vedoucí Obvodního oddělení PČR, člen BR ORP)

Obvodního oddělení Milevsko Policie ČR

382 521 138

724 787 185

npor. Bc. Lukáš Kamenský, DiS.

(velitel stanice HZS, člen BR ORP)

Stanice HZS Jihočeského kraje, Milevsko

950 246 162

721 291 800

David Matoušek

(velitel JSDH, člen BR ORP)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Milevsko

 

723 808 585

Václav Barda

(člen BR ORP)

Městská policie Milevsko

382 521 389

725 576 764


Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Milevsko (dále jen bezpečnostní rada ORP) je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Bezpečnostní rada ORP má 8 členů a jejími členy jsou na základě § 24 odst. 3 krizového zákona č. 240/2000 Sb. a § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 1. předseda bezpečnostní rady ORP
  • starosta města Milevska
 2. členové bezpečnostní rady ORP
  • místostarosta města Milevska, který je zároveň místopředsedou bezpečnostní rady ORP
  • tajemnice Městského úřadu Milevsko
  • příslušník Policie České republiky určený ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky
  • příslušník hasičského záchranného sboru kraje určený ředitelem hasičského záchranného sboru kraje
  • zaměstnanec města Milevska zařazený do Městského úřadu Milevsko, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady ORP
  • ředitel Městské policie Milevsko
  • velitel JSDH Milevsko

Bezpečnostní rada ORP projednává a posuzuje na základě § 8 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení
 • krizový plán ORP
 • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou ORP
 • finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP
 • stav připravenosti základní složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu ORP
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP s připravenými krizovými opatřeními a se způsoby jejich provedení
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP na krizové situace a jejich řešení

Statut a jednací řád bezpečnostní rady


Krizový štáb obce s rozšířenou působností Milevsko

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Milevsko (dále jen krizový štáb ORP) je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací. Krizový štáb ORP je současně krizovým štábem pro území správního obvodu města. Členy krizového štábu ORP jsou na základě § 24 b) odst. 3 krizového zákona č. 240/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

 1. předseda bezpečnostní rady ORP
 2. členové bezpečnostní rady ORP
 3. členové stálé pracovní skupiny
  • tajemník krizového štábu ORP, kterým je tajemník bezpečnostní rady ORP
  • pracovníci městského úřadu
  • zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace

Obsah činnosti krizového štábu ORP na základě § 12 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Krizový štáb ORP svolává starosta města Milevska v případě, že

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko nebo pro jeho část
 • jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací
 • jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému
 • je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených výše

Krizový štáb ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi města Milevska, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady ORP a stálé pracovní skupiny krizového štábu ORP.

Statut a jednací řád krizového štábu