V roce 2017 a 2018 se realizuje Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792.

Zhotovitelem je Centrum pro komunitní práci jižní Čechy ve spolupráci s městem Milevskem.

Cílem je udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP Milevsko a zpracování relevantních výstupů pro místní potřeby a pro optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Proces se realizuje v souladu s Krajskou metodickou příručkou plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji.

 

Hlavní činnosti:

Udržení organizační struktury procesu plánování na území ORP Milevsko

Komunikace a spolupráce mezi obcemi v oblasti sociálních služeb

Zpřístupnění důležitých informací z oblasti sociálních služeb

Monitoring, aktualizace platného plánu sociálních služeb v ORP Milevsko 

Hlavní výstupy:

Hlavní výstupy byly zpracovány na konci roku 2017. V roce 2018 se realizují informační akce.