Informace pro občany

Informace pro občany

Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 03.05.2021

Cestovní doklady

ze dne podání 03.05.2021

Řidičské průkazy

ze dne podání 10.05.2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost řidičských průkazů se prodlužuje, více po kliknutí na odkaz.