Informace pro občany

Informace pro občany

Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 07.01.2022

Cestovní doklady

ze dne podání 05.01.2022

Řidičské průkazy

ze dne podání 14.01.2022