Informace pro občany

Informace pro občany

Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 11.09.2020

Cestovní doklady

ze dne podání 14.09.2020

Řidičské průkazy

ze dne podání 21.09.2020