Informace pro občany

Informace pro občany

Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 24.06.2020

Cestovní doklady

ze dne podání 22.06.2020

Řidičské průkazy

ze dne podání 29.06.2020