Informace pro občany

Informace pro občany

Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 18.11.2020

Cestovní doklady

ze dne podání 18.11.2020

Řidičské průkazy

ze dne podání 23.11.2020

UPOZORNĚNÍ: Platnost řidičských průkazů se prodlužuje, více po kliknutí na odkaz.