Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Publikováno: 4.3.2024

Vážení občané,

v souvislosti s provedením "Stavebních úprav na síti zatrubněních vodotečí – šachty A-B2, A-B4, A-B5" budou probíhat v ul. 5. května v Milevsku v termínu od 01.04.2024 do 30.04.2024 práce na jedné šachtě vždy po dobu cca 5 dní (dle situace dopravního značení, bude prováděno po jednotlivých pracovních úsecích). Průjezd motoristům bude vždy umožněn.

Průchod pro pěší v místě stavby po chodníku bez omezení.

Děkujeme za pochopení.