Upozornění

Aktuálně

Hudební sklepy | NĚŽNÁ NOC

Pravidelné pokračování oblíbené kulturní akce...
19.10.2018 | 19:00 | Galerie M, Milevsko

Živé Milevsko - dotazníkové šetření

Vážení občané města a regionu Milevska, dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili vaše potřeby a názory na téma rozvoje města a regionu Milevska.

Oznámení o provedení leteckého snímkování v hustě osídlenén prostoru

V předpokládaném období 8.10. – 31.10.2018 (dle klimatických podmínek) proběhne ve městě Milevsko letecké snímkování intravilánu města.

S lítostí oznamujeme, že ve věku 95 let zemřel pan Václav Voříšek

který stál v letech 1971 – 1984 třináct a půl roku v čele města jako předseda tehdejšího Městského národního výboru.

Informace vlastníkům lesa a OLH

MěÚ Milevsko, OŽP, OSSL, tímto předává na vědomí odborným lesním hospodářům a vlastníkům lesa písemnost „Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnost pro některé vlastníky lesů“.

Tiskové zprávy

Městská rada 10.10.2018

Městská rada 29.8.2018

Městská rada 08.08.2018
 

Pamětní medaile města 2018

Pomozte nám prosím svými návrhy s výběrem osobností

Nový jízdní řád MHD

Od 02.09.2018 začne platit nový jízdní řád MHD Milevsko.

Dotazník | Plánování v oblasti vod

Vodoprávní úřad ve spolupráci s MZe a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací žádá občany o vyplnění dotazníku, a to nejpozději do 10.09.2018.

Problematika toulavých a nalezených koček

V souvislosti s množícími se podněty občanů ohledně toulavých koček schválila Rada města Milevska svým usnesením následující postup:

Poděkování ministerstva dopravy

Odbor dopravy městského úřadu i přes nárůst žadatelů úspěšně zvládl přechod na nový systém vyřizování řidičských průkazů a dalších agend řidičů.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera