Upozornění

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

V červnu 2020 proběhnou   výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Červená n.Vl. - Písek. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Upozornění pro poplatníky místních poplatků

Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů, kteří ještě nemají uhrazenu svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně učinili.

Informace pro řidiče

Informace pro řidiče

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí mostu ev. č. 29-009 přes říčku Smutnou na silnici I/29 Písek – Tábor bude v období od 01.06.2020 do 31.08.2020 vedena veškerá doprava objízdnými trasami, mimo jiné přes naše město – viz. situace. Kompletní dopravně-inženýrské opatření, včetně rozmístění dopravních značek souvisejících s objížďkou v obou okresech, bude zveřejněno na úřední desce města Milevska.

Upozornění pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Krajská pomoc zranitelným

Krajská pomoc zranitelným

Jihočeský kraj spolu se starosty obcí připravil pro ohrožené skupiny obyvatel balíček, který obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky.

Pro více informací klikněte zde.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Oprava mostu ev. č. 105-029 na silnici II/105 Počepice“ bude provoz na trase Milevsko – Petrovice - Sedlčany po dobu stavby veden po objízdných trasách. Termín realizace stavby je od 20.04.2020 do 30.11.2020.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Od 14.4.2020 započnou práce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v ulici Sokolovská. Dojde k uložení vzdušného vedení do země. Práce budou prováděny v úsecích cca 30 m a omezení bude částečné, a to pouze pro chodce. Předpoklad dokončení prací je do 30.6.2020.

Upozornění pro cestující

Upozornění pro cestující

Z důvodu rekonstrukce ul. Nádražní dojde od 3. 12. 2019 k trvalé změně obsluhy autobusové zastávky a to následovně:
Zrušení autobusové zastávky:
Nádražní sídl. rozc. (směr Sepekov), Milevsko
Náhradní zastávka:
Mírové nám. u Věžáku, Milevsko

Aktuálně

Přerušení dodávky elektrické energie 18.06.2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 18.06.2020 od 7:30 do 10:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v oblasti:

Telefonní vysílač Vodafone u obce Velká

Komunikujte s úřady online, zdarma a bezpečně

Chcete se vyhnout osobnímu jednání s úřady a vyřídit si své záležitosti odkudkoli, kde je dostupný internet? Zvažte elektronickou formu komunikace s úřady státní správy prostřednictvím datových stránek. Jak na to, a co vše můžete vyřídit z pohodlí domova, se dozvíte na informačním webu: www.datoveschranky.info

Pozvánka na Hudební sklepy James Harries (UK) 4.6.2020

Anglický písničkář žijící 25 let v Česku, který napsal skladby ke snímkům Lidice, Bobule, Snowboarďáci nebo Rafťáci, se vrací po pěti letech do Milevska. Představí živě nové album Superstition (Pověra).

Živé Milevsko

LAJKUJTE, SDÍLEJTE NA STRÁNKÁCH SOUTĚŽE!!! (NE NAŠE STRÁNKY)
Do 5.6. 2020!!!
MILEVSKO bylo přijato do soutěže „Náš evropský projekt“.
Podpořte projekt "Strategie dopravy a veřejného prostoru" města Milevska. Projekt, který získá nejvíce lajků vyhrává finance na uspořádání městské slavnosti.

75. výročí konce 2. světové války

Slavnostní kladení věnců u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války.

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JčK Milevsko

Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem, kteří nám v této nelehké době vyjadřují podporu a jsou trpěliví při mírně odlišném řežimu práce ZZS. Zejména bychom chtěli poděkovat @ Restaurace-sporthotel Milevsko, která nám po celou dobu výjimečného stavu zdarma dodává obědy s dovážkou až přímo na naší stanici. A ZVVZ Group a.s., která nám hned na začátku epidemie poskytla některé ochranné pomůcky a kontaktuje nás pravidelně i teď, zda něco nepotřebujeme. Děkujeme i drobným dárcům za šití roušek, dodávku plastových štítů, respirátorů nebo upečení velikonočního beránka a pod.

Vážíme si toho a děkujeme.

Vaši záchranáři.

Regenerace zeleně v části ulice J. A. Komenského

Informace o plánované regeneraci zeleně v části ulice J. A. Komenského, a to mezi domy č. p. 969 – 980 a před vchody č. p. 1127 – 1134.

Aktualizace ceníků v oblasti odpadového hospodářství s platností od 1.4.2020

Informace o aktualizaci ceníků Služeb Města Milevska spol. s r.o. v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s navyšujícími se cenami práce, služeb a materiálu ve všech odvětvích.

Upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem

Přejete si dostávat upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem? Vyplňte přiložený formulář.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 492 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30.04.2020 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2020 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

Poplatek ze psů pro rok 2020

Poplatek je splatný do 31.03.2020. Činí-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.03.2020 a  do 31.08.2020.

Revize katastru nemovitostí

Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Přesnost údajů katastru nemovitostí je základním předpokladem prospolehlivě fungující realitní trh a veřejnou správu...

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera