Upozornění

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Od 14.4.2020 započnou práce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v ulici Sokolovská. Dojde k uložení vzdušného vedení do země. Práce budou prováděny v úsecích cca 30 m a omezení bude částečné, a to pouze pro chodce. Předpoklad dokončení prací je do 30.6.2020.

Aktuální informace a dokumenty k situaci

Aktuální informace a dokumenty k situaci

Oznamujeme občanům, že bylo zrušeno omezení úředních hodin kontaktních míst Czech POINT pro veřejnost. Pro tato místa tedy platí úřední hodiny v rozsahu:

Pondělí 8:00 - 11:30         12:15 - 17:00

Středa  8:00 - 11:30         12:15 - 17:00

Pátek    8:00 - 11:30         12:15 - 13:00

V budově na náměstí se jedná o kontaktní místo – matrika (Bc. Randová, J. Hrochová), v budově Sažinova o kontaktní místo – živnostenský úřad (Ing. Weber, I. Nováková).

U ostatních  agend platí omezení úředních hodin v rozsahu Pondělí, Středa 09:00-10:30 a 14:00-15:30.

Vstup do úřadu je stále omezen. Prosíme občany o odpovědné chování vůči sobě, ostatním klientům i zaměstnancům úřadu a zachovávání rozestupů.

Projev starosty města Milevska ze dne 23.03.2020

Průběžně zveřejňujeme aktuální informace a dokumenty na stránce:

Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR - aktualizováno 08.04.2020 v 10:00

Nově zveřejněno:

Nová telefonní linka pomoci

Omezení provozu Městského úřadu od 16.3.2020

Omezení provozu Městského úřadu od 16.3.2020

V návaznosti na nařízení vlády Městský úřad Milevsko oznamuje omezení provozu pro veřejnost.

Po dobu krizového stavu, nejméně však do 09.04.2020, budou úřední hodiny omezeny, a to na:

Pondělí -  09:00 - 10:30 a 14:00 - 15:30
Středa   -  09:00 - 10:30 a 14:00 - 15:30.

Vstup občanů do budovy úřadu bude možný pouze v neodkladných záležitostech a po konzultaci s vyřizujícím zaměstnancem. Používejte zvonek u hlavních vchodů do budov úřadu. Prosíme občany, aby pro styk s úřadem přednostně využívali elektronickou komunikaci (telefon, e-mail) a bezhotovostní platební styk. Kontakty na zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách a na budovách úřadu.

Poliklinika Milevsko uzavřena od 16.3.2020

Poliklinika Milevsko uzavřena od 16.3.2020

O P A T Ř E N Í   Z   D  Ů V O D U   C O V I D - 19

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.o  nucena uzavřít budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání. Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy.
Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvěšen na hlavním vstupu polikliniky. Lékařská pohotovostní služba bude nadále funkční ve stejných ordinačních hodinách, ale pouze na předchozí telefonické zavolání na č. 382 503 222. Postup pro případné ošetření je totožný s praktickými lékaři.

Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou stanicí na tel. 387 712 130,  387 712 160, 387 712 812.

Upozornění pro občany

Upozornění pro občany

Informace o uzavření areálu sběrného dvora v ul. Dukelská a informace týkající se režimu poskytovaných služeb veřejných WC na autobusovém nádraží.

Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 12.3.2020

Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 12.3.2020

Od pondělí 16. března 2020 budou až do odvolání, tedy nejméně po dobu 14 dnů, uzavřeny všechny mateřské školy zřizované městem Milevskem.

„Toto opatření činíme na základě doporučení Krajské hygienické stanice v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem. Jsme si vědomi problémů, které některým lidem přinese, avšak zdraví občanů musí být vždy na prvním místě. V současnosti jsou školky v provozu v prázdninovém režimu. Jako možné riziko vnímáme právě návrat rodin s dětmi z dovolených v zahraničí po jarních prázdninách. "

O dalších změnách budeme informovat. Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení. Potvrzení vydává ředitel školy...

Pro více informací klikněte zde

Zrušení čtvrtečních trhů na náměstí v Milevsku

Zrušení čtvrtečních trhů na náměstí v Milevsku

Z důvodu vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od čtvrtka 12. března ruší tradiční trhy na náměstí E. Beneše v Milevsku a rovněž páteční trhy farmářské. Opatření bude platné do odvolání.

Upozornění pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

Oznámení o uzavření evidence řidičských průkazů

Oznámení o uzavření evidence řidičských průkazů

Ve dnech 6. dubna – 17. dubna 2020 bude z technických důvodů uzavřena evidence řidičských průkazů
Během této doby, budou vyřizovány pouze žádosti o vrácení řidičských průkazů (ŘP) a oprávnění po výkonu zákazu řízení motorových vozidel a dále převzetí ŘP a karty do digitálního tachografu u již podaných žádostí. Ostatní úkony bude možné vyřizovat na jiných obecních úřadech s rozšířenou působností (Písek, Tábor, ...).
Děkujeme za pochopení.
 

Upozornění pro cestující

Upozornění pro cestující

Z důvodu rekonstrukce ul. Nádražní dojde od 3. 12. 2019 k trvalé změně obsluhy autobusové zastávky a to následovně:
Zrušení autobusové zastávky:
Nádražní sídl. rozc. (směr Sepekov), Milevsko
Náhradní zastávka:
Mírové nám. u Věžáku, Milevsko

Aktuálně

Aktualizace ceníků v oblasti odpadového hospodářství s platností od 1.4.2020

Informace o aktualizaci ceníků Služeb Města Milevska spol. s r.o. v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s navyšujícími se cenami práce, služeb a materiálu ve všech odvětvích.

Posunutí lhůty pro podávání návrhů

S ohledem na nouzový stav v ČR je posunuta lhůta pro podání návrhů na participativní rozpočet do 15.5.2020. Posouzení realizovatelnosti se pracovní skupině zkrátí na 15 dní. Ostatní lhůty se nemění.

Zápis dětí jesličky a mikrojesle

Dne 29.4.2020 se koná zápis dětí do jesliček a mikrojeslí.

Více informací

Upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem

Přejete si dostávat upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem? Vyplňte přiložený formulář.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 492 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30.04.2020 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2020 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

Poplatek ze psů pro rok 2020

Poplatek je splatný do 31.03.2020. Činí-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.03.2020 a  do 31.08.2020.

Preventivní informace k výskytu nového koronaviru

Odkaz na instrukce Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích ohledně preventivních opatření kvůli výskytu nákazy v okolních zemích:

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016

Pozvánka na výstavu HRAČKY PRO KAŽDÝ DEN

Milevské muzeum ve spolupráci se soukromými sběrateli vás srdečně zve na výstavu hraček z časů minulých. Výstava se koná v Milevském muzeu ve II . nádvoří kláštera od 7. března do 10. května 2020.

Revize katastru nemovitostí

Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Přesnost údajů katastru nemovitostí je základním předpokladem prospolehlivě fungující realitní trh a veřejnou správu...

Milevsko vyčerpalo podporu z motivačního programu Elektrowin

Město Milevsko se zapojilo do motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s., s níž spolupracuje na zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení. Program byl pro město otevřený díky vysokému množství vytříděného elektra ve 2. a 3. čtvrtletí loňského roku...

Milevsko uspělo ve 3. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019

Velkým milevským úspěchem skončil 3. ročník soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“, pořádanou společností Smart City Innovations Institut, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. V konkurenci více než 150 projektů zvítězilo Milevsko s dokumentem nové strategie odpadového hospodářství v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera