Upozornění

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Obnova povrchu vozovky v ul. Dukelská v Milevsku“ bude provedena úplná uzavírka ulice Dukelská v úseku od křižovatky s ul. Nádražní až ke stavebninám Pro-Doma v době od 30.09.2019 do 31.10.2019. Značená objízdná trasa je vedena po silnici III/10543 do Sepekova. Další možné neznačené objízdné trasy při uzavírce ul. Dukelské vedou po místních komunikacích přes město Milevsko (např. ul. Nádražní - Čs. legií - nám. E. Beneše - Riegrova - Sokolovská) při respektování místního dopravního značení.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

V září a říjnu 2019 proběhnou  výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v různých úsecích. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu na adrese www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.

Povinné „čipování“ psů!

Povinné „čipování“ psů!

Informace Státní veterinární správy o povinném očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Nová verze mobilní aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD

Nová verze mobilní aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD

Mezi hlavní novinky v aplikaci patří vynucení zvýšené přesnosti GPS telefonu ohlašovatele závady, dále možnost odeslat hlášení až po zpřesnění polohy na relativní přesnost 20 metrů a povinné vložení kontaktů na odesílatele. Další informace a stažení aplikace: ZDE>>
 

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část II“ bude provedena částečná uzavírka v ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Blechova po ul. Sažinova.

Aktuálně

Výběrové řízení na jednatele společnosti Služby Města Milevska

Rada města Milevska jako Valná hromada společnosti vyhlašuje výběrové řízení na JEDNATELE SPOLEČNOSTI Služby Města Milevska, spol. s r. o.

Pozvánka na Hudební sklepy Václav Koubek Trio 15.10.2019

Podzimní část letošního již 17. ročníku Hudebních sklepů v Milevsku věnuji 30. výročí Sametové revoluce a jejímu odkazu. Vystoupí v něm zásadní písničkáři, kteří se na ni tak nějak podíleli. Guru Hudebních sklepů Václav Koubek vystoupil od roku 2002 téměř v každém ročníku, ať již samostatně nebo v Triu.

Den za obnovu lesa

Lesy České repupliky, s.p., Vás srdečně zvou na unikátní celorepublikovou akci Den za obnovu lesa, která se uskuteční v sobotu 19. října 2019 od 10:00 hodin v Táboře v lokalitě Smyslov.

Milevská knihovna hledá metodika/metodičku

Metodická, konzultační a poradentská činnost pro 21 obecních knihoven regionu, nákup a distribuce knih, vzdělávání knihovníků, semináře, porady, odborná pomoc se zajištěním provozu knihoven, jednání se zřizovateli a stovka dalších zajímavých činností...

Pozvánka na výstavu 130 let na křídlech Sokola

Milevské muzeum ve spolupráci s T.J. Sokol Milevsko vás srdečně zve na výstavu k výročí vzniku Sokola v Milevsku.

Dotazník pro dopravu a mobilitu v Milevsku

Dotazník je určen pro širokou veřejnost v Milevsku. Cílem je zjistit, jaký je stav dopravy a mobility v Milevsku očima jeho občanů. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 5 minut Vašeho času. Dotazník je anonymní.
Pomozte nám lépe porozumět Vašemu městu.

Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě...

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60 na trase Praha - Štěchovice - Sedlčany - Milevsko od 30.3.2019...

Požadavky k novému územnímu plánu Milevsko 2

V současné době probíhá zpracování nového územního plánu Milevska.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Sazba poplatku pro rok 2019 činí 456 Kč. Poplatek je splatný do 30.04.2019 pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a do 31.05.2019 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2019

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera