Upozornění

Informace o uzavření Odboru sociálních věcí

Informace o uzavření Odboru sociálních věcí

v pondělí 28. ledna 2019 bude z technických důvodů ...

Dálkový přístup k úřední desce

Dálkový přístup k úřední desce

k dnešnímu dni proběhla inovace dálkového přístupu k úřední desce ...

Aktuálně

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Sazba poplatku pro rok 2019 činí 456 Kč. Poplatek je splatný do 30.04.2019 pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a do 31.05.2019 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

Záměr na pronájem nebytových prostor - stánek rychlého občerstvení v DK Milevsko

Dům kultury Milevsko dle usnesení Rady města Milevska č. 16/19 ze dne 21. 1. 2019 vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor...

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2019

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích.

Nový jízdní řád MHD 2019

Od 01.01.2019 začne platit nový jízdní řád MHD Milevsko.

Požadavky k novému územnímu plánu Milevsko

V současné době se začíná se zpracováním nového územního plánu Milevska.

Harmonogram svozů odpadu 2019

Přinášíme aktualizovaný harmonogram svozů odpadu pro příští rok.

Dotazy občanů

dnešního dne byla na webových stránkách města Milevska spuštěna registrovaná a moderovaná diskuse s názvem Dotazy občanů

Nová živnost

Zákonem č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, který nabývá účinnosti dne 1. 12. 2018, vzniká nová vázaná živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Modernizace - vyvolávací systém

právě proběhla modernizace a rozšíření stávajícího vyvolávacího systému v budově městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420...

Informace vlastníkům lesa a OLH

MěÚ Milevsko, OŽP, OSSL, tímto předává na vědomí odborným lesním hospodářům a vlastníkům lesa písemnost „Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnost pro některé vlastníky lesů“.

Dotazník | Plánování v oblasti vod

Vodoprávní úřad ve spolupráci s MZe a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací žádá občany o vyplnění dotazníku, a to nejpozději do 10.09.2018.

Problematika toulavých a nalezených koček

V souvislosti s množícími se podněty občanů ohledně toulavých koček schválila Rada města Milevska svým usnesením následující postup:

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera