Upozornění

Uzavření OSPOD ve středu 23.10.2019

Uzavření OSPOD ve středu 23.10.2019

Dne 23.10.2019 v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. bude orgán sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ Milevsko z technických důvodů uzavřen. V neodkladných záležitostech je možné kontaktovat pracovnice OSPOD Bc. Ivanu Kuntovou na tel. č. 601 372 643, Bc. Žanetu Novotnou na tel. čísle 601 372 646 nebo Bc. Janu Dvořákovou na tel. č. 601372 647.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 7

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 7

V souvislosti s realizací stavby „Oprava silnice III/10543 v km 2,580 až 3,580 provozního staničení“ bude provedena částečná uzavírka silnice III/10543 (u ZVVZ na Sepekov) a to ve výše uvedeném úseku v době od 23.10.2019 do 01.11.2019.
Provoz místem stavby bude vždy umožněn, bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 6

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 6

V souvislosti s realizací stavby „Obnova povrchu vozovky v ul. Dukelská v Milevsku“ bude provedena úplná uzavírka ulice Dukelská v úseku od křižovatky s ul. Nádražní až ke stavebninám Pro-Doma v době od 30.09.2019 do 31.10.2019. Značená objízdná trasa je vedena po silnici III/10543 do Sepekova. Další možné neznačené objízdné trasy při uzavírce ul. Dukelské vedou po místních komunikacích přes město Milevsko (např. ul. Nádražní - Čs. legií - nám. E. Beneše - Riegrova - Sokolovská) při respektování místního dopravního značení.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

V září a říjnu 2019 proběhnou  výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v různých úsecích. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu na adrese www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.

Povinné „čipování“ psů!

Povinné „čipování“ psů!

Informace Státní veterinární správy o povinném očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Nová verze mobilní aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD

Nová verze mobilní aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD

Mezi hlavní novinky v aplikaci patří vynucení zvýšené přesnosti GPS telefonu ohlašovatele závady, dále možnost odeslat hlášení až po zpřesnění polohy na relativní přesnost 20 metrů a povinné vložení kontaktů na odesílatele. Další informace a stažení aplikace: ZDE>>
 

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část II“ bude provedena částečná uzavírka v ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Blechova po ul. Sažinova.

Aktuálně

Setkání s projektanty Územního plánu Milevska

Pozvánka na veřejné setkání se zpracovateli návrhu nového územního plánu Milevsko, které se bude konat v Domě kultury v Milevsku ve středu 20. listopadu 2019 od 16:00 hodin.

Výběrové řízení na jednatele společnosti Služby Města Milevska

Rada města Milevska jako Valná hromada společnosti vyhlašuje výběrové řízení na JEDNATELE SPOLEČNOSTI Služby Města Milevska, spol. s r. o.

Milevská knihovna hledá metodika/metodičku

Metodická, konzultační a poradentská činnost pro 21 obecních knihoven regionu, nákup a distribuce knih, vzdělávání knihovníků, semináře, porady, odborná pomoc se zajištěním provozu knihoven, jednání se zřizovateli a stovka dalších zajímavých činností...

Pozvánka na výstavu 130 let na křídlech Sokola

Milevské muzeum ve spolupráci s T.J. Sokol Milevsko vás srdečně zve na výstavu k výročí vzniku Sokola v Milevsku.

Dotazník pro dopravu a mobilitu v Milevsku

Dotazník je určen pro širokou veřejnost v Milevsku. Cílem je zjistit, jaký je stav dopravy a mobility v Milevsku očima jeho občanů. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 5 minut Vašeho času. Dotazník je anonymní.
Pomozte nám lépe porozumět Vašemu městu.

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60 na trase Praha - Štěchovice - Sedlčany - Milevsko od 30.3.2019...

Požadavky k novému územnímu plánu Milevsko 2

V současné době probíhá zpracování nového územního plánu Milevska.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Sazba poplatku pro rok 2019 činí 456 Kč. Poplatek je splatný do 30.04.2019 pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a do 31.05.2019 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2019

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích.

Nový jízdní řád MHD 2019

Od 01.01.2019 začne platit nový jízdní řád MHD Milevsko.

Harmonogram svozů odpadu 2019

Přinášíme aktualizovaný harmonogram svozů odpadu pro příští rok.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera