Upozornění

Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa

Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa

Práce započnou 21.5.2018 frézováním vozovky.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí

Informace k podávání kandidátních listin

Aktuálně

S lítostí oznamujeme, že ve věku 95 let zemřel pan Václav Voříšek

který stál v letech 1971 – 1984 třináct a půl roku v čele města jako předseda tehdejšího Městského národního výboru.

Výsadba stromu svobody

V letošním roce oslavíme 100. výročí založení republiky. Při příležitosti této události město Milevsko plánuje zasadit takzvaný „Strom svobody“...

Informace vlastníkům lesa a OLH

MěÚ Milevsko, OŽP, OSSL, tímto předává na vědomí odborným lesním hospodářům a vlastníkům lesa písemnost „Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnost pro některé vlastníky lesů“.

Tiskové zprávy

Městská rada 29.8.2018
Městská rada 08.08.2018
Městská rada 27.06.2018
 

Pamětní medaile města 2018

Pomozte nám prosím svými návrhy s výběrem osobností

Nový jízdní řád MHD

Od 02.09.2018 začne platit nový jízdní řád MHD Milevsko.

Dotazník | Plánování v oblasti vod

Vodoprávní úřad ve spolupráci s MZe a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací žádá občany o vyplnění dotazníku, a to nejpozději do 10.09.2018.

Výstava | TVÁŘE ÚMLUVY CITES

5.září - 31.října 2018 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MILEVSKU

Problematika toulavých a nalezených koček

V souvislosti s množícími se podněty občanů ohledně toulavých koček schválila Rada města Milevska svým usnesením následující postup:

Poděkování ministerstva dopravy

Odbor dopravy městského úřadu i přes nárůst žadatelů úspěšně zvládl přechod na nový systém vyřizování řidičských průkazů a dalších agend řidičů.

Jihočeská krajská jízdenka

JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která platí celoročně ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje včetně MHD.

Vítaní do života s knížkou BOOKSTART

Tradiční vítání občánků města Milevska je obohaceno o novou aktivitu na podporu čtenářství v rodinách.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera