Upozornění

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 3

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 3

V ulici Dukelská probíhá v současné době oprava vodovodu, na kterou naváže oprava horkovodu a rozvodů TUV s termínem realizace do 23. 08. 2019....

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel

V souvislosti s realizací stavby „Čs. legií – umístění inženýrských sítí“ bude provedena částečná uzavírka ulice Čs. legií...

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 2

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 2

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část I“ bude provedena částečná uzavírka...

Výluka železniční přepravy na trati číslo 200 a 201

Výluka železniční přepravy na trati číslo 200 a 201

 informujeme Vás, že dubnu a květnu proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 200 a 201...

Dálkový přístup k úřední desce

Dálkový přístup k úřední desce

k dnešnímu dni proběhla inovace dálkového přístupu k úřední desce ...

Aktuálně

Pozvánka seminář - "Kotlíkové dotace"

dovolujeme si Vás a Vaše občany pozvat na seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“...

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60 na trase Praha - Štěchovice - Sedlčany - Milevsko od 30.3.2019...

Požadavky k novému územnímu plánu Milevsko 2

V současné době probíhá zpracování nového územního plánu Milevska.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Sazba poplatku pro rok 2019 činí 456 Kč. Poplatek je splatný do 30.04.2019 pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a do 31.05.2019 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2019

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích.

Nový jízdní řád MHD 2019

Od 01.01.2019 začne platit nový jízdní řád MHD Milevsko.

Harmonogram svozů odpadu 2019

Přinášíme aktualizovaný harmonogram svozů odpadu pro příští rok.

Dotazy občanů

dnešního dne byla na webových stránkách města Milevska spuštěna registrovaná a moderovaná diskuse s názvem Dotazy občanů

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera