Upozornění

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201

V září a říjnu 2019 proběhnou  výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v různých úsecích. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu na adrese www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.

Povinné „čipování“ psů!

Povinné „čipování“ psů!

Informace Státní veterinární správy o povinném očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Nová verze mobilní aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD

Nová verze mobilní aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD

Mezi hlavní novinky v aplikaci patří vynucení zvýšené přesnosti GPS telefonu ohlašovatele závady, dále možnost odeslat hlášení až po zpřesnění polohy na relativní přesnost 20 metrů a povinné vložení kontaktů na odesílatele. Další informace a stažení aplikace: ZDE>>
 

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel 5

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část II“ bude provedena částečná uzavírka v ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. Blechova po ul. Sažinova.

Aktuálně

Pozvánka na veřejné projednání studie systému sídelní zeleně v Milevsku

Akce se koná ve čtvrtek 26. září 2019 od 16,00 v Přednáškovém sále Domu kultury Milevsko. Přijďte se seznámit s připravovanou studií a případně přednést Vaše názory a připomínky.

Pozvánka na výstavu 130 let na křídlech Sokola

Milevské muzeum ve spolupráci s T.J. Sokol Milevsko vás srdečně zve na výstavu k výročí vzniku Sokola v Milevsku.

Dotazník na téma sportu, kultury a cestovního ruchu

V současné době Milevsko zpracovává strategické dokumenty týkající se oblastí sportu, kultury a cestovního ruchu. Chtěli bychom Vás v této souvislosti vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen dospělým osobám a středoškolákům, kteří navštěvují školy v jiném městě...

Dotazník pro dopravu a mobilitu v Milevsku

Dotazník je určen pro širokou veřejnost v Milevsku. Cílem je zjistit, jaký je stav dopravy a mobility v Milevsku očima jeho občanů. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 5 minut Vašeho času. Dotazník je anonymní.
Pomozte nám lépe porozumět Vašemu městu.

Kotlíkové dotace naposledy v našem kraji

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě...

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60

Posílení linky PID 360 a návazné linky SID D60 na trase Praha - Štěchovice - Sedlčany - Milevsko od 30.3.2019...

Požadavky k novému územnímu plánu Milevsko 2

V současné době probíhá zpracování nového územního plánu Milevska.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Sazba poplatku pro rok 2019 činí 456 Kč. Poplatek je splatný do 30.04.2019 pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a do 31.05.2019 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

KČT - kalendář hlavních akcí na rok 2019

Odbor KČT Milevsko Vás zve k účasti na turistických akcích.

Nový jízdní řád MHD 2019

Od 01.01.2019 začne platit nový jízdní řád MHD Milevsko.

Harmonogram svozů odpadu 2019

Přinášíme aktualizovaný harmonogram svozů odpadu pro příští rok.

Další aktuality

Akce v příštích dnech

Webkamera