Městská policie

Městská policie

Aktuality

Aktuálně z dění ve městě

2. listopadu - 3. prosince Více...

Nové zákony nahrazující zákon o přestupcích

Od 01.07.2017 jsou v platnosti nové zákony, které nahrazují zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích:
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek (správní řízení, atd.)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Více...

Nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Od 31.5.2017 je v platnosti nový zákon, mj. upravující kouření tabákových výrobků, vodních dýmek i elektronických cigaret v provozovnách stravovacích služeb.
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Upozornění pro řidiče

Městská policie zvyšuje kontroly parkování aut v Komenského ulici, v autobusové zastávce (u věžáku). Případné přestupce bude přísněji postihovat, neboť prohřešky ze strany řidičů se neustále opakují.

Výkaznictví za rok 2016

Závěrečná zpráva o činnosti městské policie.

Nové vyhlášky Města Milevska

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 - mj. upravuje volný pohyb psů v Milevsku
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 - mj. týká se problematiky čistoty ulic a ostatních veřejných prostranství, zakazuje např. vjíždění a stání aut na veřejné zeleni atd.

Kontakty

Telefon

  • pevná linka: 156 (tísňová linka)
  • mobilní: 737 104 903 (hlídka)
  • pevná linka: 382 521 389 (služebna)
  • pevná linka: 725 576 764 (ředitel)
  • mobilní: 727 813 842 (MKDS kamery)

Elektronické

Ředitel MP: Jan Krlín, tel.: 382 210 896, e-mail: jan.krlin@milevsko-mesto.cz

Adresa: Městská policie, nám. E. Beneše 733, 399 01 Milevsko 1