Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 13.06.2017

Cestovní doklady

ze dne podání 07.06.2017

Řidičské průkazy

ze dne podání 14.06.2017

Publikováno: 22.6.2017