Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 06.03.2019

Cestovní doklady

ze dne podání 04.03.2019

Řidičské průkazy

ze dne podání 13.03.2019

Publikováno: 19.3.2019

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30 12:00 - 13:00
Pokladní hodiny
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Út, Pá 8:00 - 11:30