Informace pro občany

Informace pro občany

Vydané průkazy a doklady

Občanské průkazy

ze dne podání 14.01.2019

Cestovní doklady

ze dne podání 09.01.2019

Řidičské průkazy

ze dne podání 15.01. a 16.01. 2019