Aktuality

Aktuality

Živé Milevsko - Smart region

1. veřejné představení projektu Živé Milevsko
29.06.2017 | od 17:00 | Dům kultury Milevsko

Posílení sběrné sítě na vyřazené elektro

Rada města přijala nabídku systému ASEKOL na bezplatné poskytnutí kontejnerů pro vyřazená elektrozařízení.

Tiskové zprávy

Z rady města 07.06.2017
Z rady města 03.05.2017
Zastupitelstvo města 12.04.2017

V Milevsku byla založena Českomoravská unie maškarní

Zástupci jedenácti maškarních sdružení a spolků ze tří krajů založili společnou organizaci, Českomoravskou unii maškarní...

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017

Město se stejně jako v předchozích letech opět zaregistrovalo jako organizátor jarního úklidu Milevska v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Rok 2016 byl pro město finančně úspěšný

Konečná bilance roku je podstatně pozitivnější než předpoklad v rozpočtu města. Saldo hospodaření je o více než 19 miliónů korun lepší.

Změny jízdních řádů

na dálkových linkách od 5. 3. 2017

Poplatek za komunální odpad pro rok 2017

Sazba poplatku pro rok 2017 činí 456 Kč za osobu za kalendářní rok.

Harmonogram svozů odpadu 2017

Plánovací kalendář svozů odpadu pro rok 2017 k nahlédnutí a stažení.

Kam s Vaším odpadem?

Praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na zahrádce či chatě mohou vznikat.

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva je povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje.