Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Národní dotační programy

Státní fond dopravní infrastruktury

Projekty realizované za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury
www.sfdi.cz


Název projektu: Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 5317510075
Číslo smlouvy: 447/B1/2019
Realizace: červen 2019 – 15.11.2019
Celkové náklady: 11 382 634,- Kč
Výše příspěvku ze SFDI: 8 690 169,- Kč

Od června 2019 provádí dodavatelská firma SWIETELSKY stavební s.r.o. stavební práce na rekonstrukci chodníků a ulici Sažinova. Tyto práce jsou součástí projektu s názvem „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Programu ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 Projekt řeší chodníky v trase od Tyršova náměstí v Nádražní ulici a pokračuje do Sažinovy ulice, kde úpravy končí vybudováním nového parkoviště. Cílem tohoto projektu je rekonstrukce chodníku v délce 1,2 km, dále rekonstrukce 3 autobusových zastávek, 6 přechodů pro chodce, 14 míst pro přecházení a vybudování nového přechodu pro chodce před Městským úřadem v ulici Sažinova. Součástí přechodů je i jejich nové nasvětlení.