Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Národní dotační programy

Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekty realizované za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz


Název projektu: Obnova hřiště u 1. ZŠ Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 117D8220B2153
Realizace: srpen – listopad 2019
Celkové náklady: 8 145 126,- Kč
Výše dotace z MMR: 4 804 021,- Kč

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího školního hřiště u 1. základní školy T. G. Masaryka v Jeřábkově ulici. Běžecký ovál má nyní nový umělý vodopropustný povrch, dvě menší hřiště byla opatřena také umělým vodopropustným povrchem s lajnováním na volejbal a nohejbal. Rozběhová dráha pro skok daleký byla také opatřena umělým vodopropustným povrchem a doskočiště je lemováno pryžovými obrubníky. Stávající travnaté plochy uprostřed běžeckého oválu a mezi hřišti byly zrekonstruovány a byl založen nový trávník. Zatravněny byly též plochy vzniklé zmenšením šířky běžecké dráhy. V travnaté ploše byl vybudován nový samostatný sektor pro vrh koulí. V rámci projektu byl také v nezbytné míře opraven skladový objekt, který je součástí areálu hřiště. Byly opraveny venkovní omítky, vyměněny okna a vrata a provedeny nátěry klempířských výrobků včetně střechy. Dodavatelem prací byla společnost TUBEKO SPORT spol. s r.o. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 30.11.2019.

Obnova hřiště u 1. ZŠ Milevsko - fotografie

 
HŘIŠTĚ 1.jpg (JPG)
Vytvořeno: 26.2.2020
 
HŘIŠŤĚ 2.jpg (JPG)
Vytvořeno: 26.2.2020

Státní fond dopravní infrastruktury

Logo - Státní fond dopravní infrastruktury

Projekty realizované za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury
www.sfdi.cz


Název projektu: Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 5317510075
Číslo smlouvy: 447/B1/2019
Realizace: červen 2019 – 15.11.2019
Celkové náklady: 11 382 634,- Kč
Výše příspěvku ze SFDI: 8 690 169,- Kč

Od června 2019 provádí dodavatelská firma SWIETELSKY stavební s.r.o. stavební práce na rekonstrukci chodníků a ulici Sažinova. Tyto práce jsou součástí projektu s názvem „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Programu ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 Projekt řeší chodníky v trase od Tyršova náměstí v Nádražní ulici a pokračuje do Sažinovy ulice, kde úpravy končí vybudováním nového parkoviště. Cílem tohoto projektu je rekonstrukce chodníku v délce 1,2 km, dále rekonstrukce 3 autobusových zastávek, 6 přechodů pro chodce, 14 míst pro přecházení a vybudování nového přechodu pro chodce před Městským úřadem v ulici Sažinova. Součástí přechodů je i jejich nové nasvětlení.