Samospráva > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Městská rada 29. sprna 2018

Měření rychlosti v Bernarticích – rada města schválila veřejnoprávní smlouvu s Bernarticemi. Ta umožní v nejzatíženější části hlavního průtahu Bernartic umístit měření rychlosti a na náměstí sledování nedovolených průjezdů.
Chodníky ve Dmýšticích– rada souhlasila se zahájením projektové přípravy chodníku ve Dmýšticích. Cílem je dobudovat chodník v celé délce vesnice a získat na to příspěvek za Státního fondu dopravní infrastruktury.
Slevy jízdného – byla schválena novela ceníku místní hromadné dopravy, která sladí podmínky pro slevy s tím, co nyní nově platí v ostatní přepravě. Rada uložila vyhodnotit dopady případného přechodu na bezplatnou MHD v Milevsku.
Vedoucí odboru – rada jmenovala vedoucí odboru kanceláře úřadu Bc. Ivanu Peterkovou
Podnikatelský park Dukelská – rada města rozhodla zadat Službám Města Milevska zahájení prací na vstupu do podnikatelské zóny připravované v Dukelské ulici. V této fázi jde o počáteční terénní úpravy, vybudování části chodníku a veřejné osvětlení.
Termín Švermova – radou bylo schváleno prodloužení termínu u třetí etapy rekonstrukce Švermovy ulice o dvacet dní do 5. 11. 2018. Důvodem je zčásti méně příznivá skutečná skladba podloží, zčásti dodatečné požadavky ze strany města.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Městská rada 8. srpna 2018

10.8.2018

Městská rada 27. června 2018

12.7.2018

Městská rada 6. června 2018

13.6.2018

Městská rada 17. května 2018

24.5.2018

Městská rada 2. května 2018

20.5.2018

Městská rada 18. dubna 2018

20.4.2018

Zastupitelstvo 4. dubna 2018

18.4.2018

Městská rada 28. března 2018

18.4.2018

Městská rada 14. března 2018

20.3.2018

Městská rada 28. února 2018

5.3.2018