Samospráva > Zastupitelstvo města > Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města Milevska

Finanční výbor

Mgr. Petr Barda – předseda výboru
Marcela Pekárková
Ing. Miloslav Šváb
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Ing. František Šika
Ing. Marek Kafka
Ing. Jiří Košťál
tajemnice: Ing. Jaroslava Rodová

Kontrolní výbor

RSDr. Jiří Kotalík – předseda výboru
Bc. Zdeněk Herout
Ing. Miroslav Machart
Václav Málek
Ing. Milan Kreuzer
Marcela Kužníková
Ing. Ladislav Macháček
Zdeněk Kristián
Martin Kostínek
tajemník: JUDr. Jiří Hradil