Anděl Strážný – tísňová péče

Publikováno: 13.9.2023

Organizace Anděl Strážný pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení je napojeno na dispečink, kde je odborný personál připraven poskytnout klientům okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce. Ať už se jedná o nevolnost, náhlé zhoršení fyzického/psychického stavu, úraz či pád.