Milevsko druhé v soutěži „Jihočeši třídí odpady“

Publikováno: 14.9.2023

V celokrajské soutěži ve třídění odpadů se Milevsko v kategorii měst nad 7 000 obyvatel umístilo letos na druhé příčce se ztrátou pouze několika málo bodů za městem Vimperk. Soutěž pod záštitou Krajského úřadu JčK, které se letos zúčastnilo celkem 595 obcí a měst, probíhá již šestnáctým rokem. Ve své kategorii Milevsko každoročně soupeří s dalšími 12 městy a pokaždé se umisťuje na předních pozicích. Hodnocena jsou vždy data získaná ze čtyř čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích vytříděných odpadů zaslaných jednotlivými obcemi a městy společnosti EKO-KOM, a. s. Zásadní je výtěžnost papíru, plastů, kovů, čirého a barevného skla na jednoho obyvatele.

Každoročně se umisťovat na předních příčkách je možné jen s aktivním a zodpovědným přístupem občanů ke třídění. Odpad tak končí tam, kde má. Jde o celkový postoj, který vypovídá o kultuře národa – jsou mezi námi tací, pro které je třídění tzv. normální a je běžnou součástí života, ke které vedou i své děti. Na druhé straně jsou ale stále i tací, které u zvonů neuvidíme.

Všem občanům, kteří třídí odpad a svým dílem tak přispěli k umístění města na stříbrné příčce, patří velké poděkování.

Bližší informace naleznete na web. stránkách:
https://tridenijedulezite.cz/souteze-obci/jihocesi-tridi-odpady/vysledky-jihocesi-tridi-odpady/

Odbor životního prostředí

 
DIPLOM 2. místo - MĚSTO MILEVSKO.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2023