Plánované rekonstrukce chodníků a osvětlení

Publikováno: 17.2.2021

Tak jako každý rok tak i v roce 2021 se město Milevsko chystá investovat do oprav chodníků a veřejného osvětlení. Celkem je vyčleněná částka dosahující 8,5 mil Kč.

V ulici Havlíčkova dojde k rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Dále dojde k dokončení rekonstrukce chodníku v ulici Sokolovská v úseku od Jarlochovy ulice k „jatkám“. Rekonstrukce chodníků se taktéž dočkají dílčí části ulic Komenského, Libušina a B. Němcové, kde se plánuje oprava chodníků před bytovými domy. V ulici Petrovická dojde k úpravě a rozšíření vjezdu do zástavby rodinných domů.  Nového povrchu se také dočká část chodníků v areálu milevského hřbitova, které byly v důsledku prací na odvodnění hřbitova poškozeny.
Nové veřejné osvětlení se připravuje pro místní část Dmýštice, které proběhne v součinnosti s uložením vysokého napětí do země. Na nové veřejné osvětlení se mohou také těšit milevské ulice Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky, Št. Dvořáka, Hůrecká cesta, Alšova a Na Hůrkách, které budou dotačně podpořeny z programu Efekt v částce 500 tis. Kč.
V ulici Kpt. Nálepky bude opraven povrch vozovky, který byl poničen a provizorně opraven při rekonstrukci plynovodu v roce 2019.
V průběhu roku se pracuje na přípravách dalších oprav chodníků a veřejného osvětlení, které se dle vývoje situace mohou také realizovat a o nichž vás budeme průběžně informovat.

Podrobný plán investic a oprav majetku města v roce 2021 naleznete v plném rozsahu v souboru níže.

Michal Horek, místostarosta

 
Planovane_investice_2021.pdf (PDF)
Vytvořeno: 17.2.2021