Předvánoční úvaha o COVID MUDr. Ing. Vladimíra Dvořáka

Publikováno: 23.12.2020

Prožíváme jeden z milníků poválečné historie. Epidemie nás zasahovaly opakovaně v historii a usmrtily miliony lidí. Nyní je to přece jenom jiné. Odvykli jsme si na tyto infekce umírat. Civilizace se vyvíjí materiálně a ekonomicky enormním tempem. Máme již všechno a nepotřebujeme ostatní pro svůj život. Jsme samostatní, stačí jít do obchodu, tam si všechno koupit. Jezdíme vlastním autem, máme na všechno služby. Čím více bohatství, tím více sebevědomí, větší pocit neporazitelnosti a méně pokory a vzájemné pomoci.
Na epidemii nebyl nikdo mentálně, materiálně ani jinak připraven. I když jsme v historii měli několik varování. Najednou nám někdo upírá naše jistoty, začínáme rebelovat a nevíme ani proti čemu nebo komu. Společnost se rozděluje, na ty, kdo jsou postiženi a na ty, koho se to vlastně netýká. A také se rozděluje na ty, kdo vidí denně působení viru a kdo pouze slyší chaotické povely vlády s minimální informační hodnotou. Roste chaos a rozhořčení všech vrstev společnosti. Měli bychom si uvědomit, že se to týká všech, kdo onemocnění i těch, kteří jsou postiženi ekonomicky, ale i zdravých. Prosperita závisí na vývoji všech a výpadek jednoho nebo více oborů se postupně projeví ekonomicky nebo postupným snížením komfortu pro všechny.
Společnost se rozdělujuje, protože ti kdo jsou nemocní nebo ekonomicky postižení, nemají materiální ani morální podporu ostatních. Nikdo jejich hlas neslyší. Některé obory pro dobro všech krachují nebo jsou výrazně ekonomicky postižené. A my ostatní chceme stále všechny svoje práva i zábavy a dále prodlužujeme stav naším nezodpovědným chováním.
Viním vládu, že není schopna pravidelně, kvalifikovaně, nezmateně informovat. Kde nejsou informace, nemůže být pochopení. Opatření jsou chaotická, bez vysvětlení k čemu která opatření slouží. Často se zdá, že ani vláda neví, co má nařídit, zakázat nebo povolit. Roste frustrace ve společnosti, podobně jako říkal bývalý prezident Havel: „Šíří se blbá nálada“. Viním i některé své kolegy, kteří vidí následky, ale jakoby se jich to netýká. I veřejně známé osobnosti, které se mají potřebu vyjadřovat k věcem, kterým nerozumí.
Epidemie trvá už skoro rok a konec v nedohlednu. Promoření by bylo za cenu velkého množství zemřelých a přetížení systému s množstvím sekundárních úmrtí, způsobené zanedbanou péči. A nikdo neví jak dlouho imunita vydrží, třeba bychom se museli promořovat každý rok zase za cenu obrovských ztrát. Jediné řešení bude pravděpodobně očkování, které je nyní vhodným cílem dezinformačních webů a kampaní. Očkování přece patří v historii mediciny k největším milníkům. Díky očkování nemáme ochrnutí při dětské obrně, nejsou znetvoření, mrtví při pravých neštovicích. Naše děti se neudusí při epiglotitidě nebo při křečích tetanu.....
Prosím všechny, aby si uvědomili, že i když se nás to třeba zrovna netýká, tak vždy existuje různě velká skupina postižených. Kvalita společnosti se dá hodnotit podle pochopení postižené skupiny obyvatel a velikosti tolerance k této skupině, i za cenu osobních a skupinových ústupků ze svých potřeb a zvyků.
Vládní nařízení jsou velmi nečitelná, ale dodržování základních pravidel, včetně těch vládních je řešení.

Přeji hezké Vánoce. Málokterý nový rok je na přání hodně zdraví a štěstí tak aktuální.

MUDr. Ing. Vladimír Dvořák