Revitalizace zeleně na Píseckém předměstí

Publikováno: 7.7.2020

Vážení občané,

dovolujeme si Vás seznámit s projektovou dokumentací na regeneraci zeleně na sídlišti Písecké předměstí, kterou vypracovala Ing. Žaludová z Písku.
Cílem projektu je obnova stávajících ploch zeleně, doplnění stromového a keřového patra, zvýšení stability stávající zeleně vhodným ošetřením, a tím zlepšení funkčního stavu významného prvku zeleně v propojeném systému zeleně v sídle.
Obnova zeleně zahrnuje odstranění nekoncepčně vysazených dřevin a dřevin ve špatném zdravotním stavu ošetření stávající zeleně a její vhodné doplnění chybějícími prvky s cíli posílení dlouhodobé udržitelnosti a doplnění mobiliáře.
Na realizaci projektu bude město podávat žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Pokud bude dotace na projekt udělena, realizace akce připadá v úvahu v letech 2021 až 2023.