Revitalizace zeleně na Píseckém předměstí

Publikováno: 4.11.2022

Již v těchto dnech probíhá intenzivní vytyčování inženýrských sítí předcházející plánované výsadbě stromů, která je součástí Revitalizace sídelní zeleně v Milevsku. Koncem listopadu bude na Píseckém předměstí vysázeno 57 ks listnatých stromů, 7 ks jehličnatých stromů a 1480 ks jehličnatých a listnatých keřů a celkem 49 trvalek. Výsadby budou probíhat dle schváleného osazovacího plánu, jehož součástí byla i obnova mobiliáře (laviček a odpadkových košů), které jsou v lokalitě již umístěny.

V lokalitě u Suchanova rybníku dojde ke kácení ještě jednoho vzrostlého stromu, který byl prozatím ponechán a předpokládalo se jeho využití jako Vánoční strom. Bohužel z důvodu špatně dostupnosti těžké techniky bylo od myšlenky upuštěno. Kácení jehličnatého stromu proveden realizační firma celé této akce.