Revize katastru nemovitostí

Publikováno: 24.1.2020

Přesnost údajů katastru nemovitostí je základním předpokladem prospolehlivě fungující realitní trh a veřejnou správu. Ačkoliv je v zájmu samotných vlastníků, aby byly údaje katastru spolehlivé a vsouladu se skutečným stavem, není vždy vlastníky splněna ohlašovací povinnost, tj. není oznámena změna údajů katastru nemovitostí a nejsou předloženy příslušné listiny k jejich zápisu do katastru. Údaje katastru nemovitostí tak nemusí plně odpovídat skutečnosti. Jedním znástrojů, jak docílit toho, aby údaje katastru co nejvíce vypovídaly o skutečném stavu v terénu, je pravidelné provádění revize katastru.

Více informací se dozvíte v přiloženém letáku níže, detailní stav a plán revizí katastrů si můžete stáhnout z portálu www.cuzk.cz.

 
Revize_katastru_nemovitosti_letak.pdf (PDF)
Vytvořeno: 24.1.2020