Vítání dětí 23.03.2023

Publikováno: 23.3.2023

Logo - Jihočeký kraj

V obřadní síni Městského úřadu Milevsko bylo ve čtvrtek 23. března 2023 přivítáno 15 nových občánků  místostarostkou města Markétou Honzíkovou. Tuto odpolední slavnost krátkým kulturním programem zpestřily děti z MŠ Sluníčko. Rodiče dětí opět obdrželi „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7.000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj.