Vývoj počtu obyvatel města Milevska za loňský rok

Publikováno: 25.1.2024

V Milevsku k 31.12.2023 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 7911 občanů. V roce 2023 se do Milevska přihlásilo 89 občanů, z Milevska se odhlásilo 126 občanů a trvalý pobyt na území města Milevska změnilo 100 občanů. Během loňského roku se narodilo 53 dětí s trvalým pobytem na území našeho města, z toho 23 chlapců a 30 dívek. Rodičům nově narozených dětí se nejvíce líbila jména Anna, Sára, Tobiáš, Jáchym a Dominik. V roce 2023 zemřelo 76 občanů města Milevska. V matričním obvodu města Milevska bylo v roce 2023 uzavřeno 57 manželství, z toho 10 církevních.

Přehled vývoje počtu obyvatel města Milevska od roku 1986