Nové zákony

Publikováno: 4.7.2017

Od 01.07.2017 jsou v platnosti nové zákony, které nahrazují zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích:
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupek (správní řízení, atd.)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Obsahují důležité změny:

  • za přestupek už strážník, policista na místě nebude moci uložit DOMLUVU (nebyla to sankce)
  • nově PŘÍKAZ NA MÍSTĚ (příkazové bloky na pokuty) – dříve: bloková pokuta
  • nově SPRÁVNÍ TREST – dříve: sankce
  • nový správní trest v řízení na místě – NAPOMENUTÍ
  • a další novinky