Městská policie > Úkoly > Prevence

Prevence

Strážníci se již několik let věnují přednáškám v mateřských, základních a středních školách, kde se formou besed zaměřených na nejrůznější témata snaží s dětmi navázat bližší kontakt a získat jejich důvěru. Hlavní důraz je kladen na prevenci kriminality a nejrůznější sociálně patologické jevy, se kterými se mohou běžně setkat. Děti jsou seznamovány s prací strážníků městské policie a jejich úlohou ve společnosti. Vhodnou formou a to hlavně na praktických příkladech jsou jim vysvětlovány důsledky nejrůznějších protiprávních jednání. Rovněž jsou probírány dopravní předpisy a bezpečnost silničního provozu zaměřená především na chodce a cyklisty. Širokým tématem jsou také mezilidské vztahy týkající se problémů se šikanou, protidrogová a protialkoholní prevence. Během těchto besed je dán široký prostor ke všem otázkám žáků a nutno říci, že se besedy zpravidla protáhnou daleko nad vymezený čas. Mezi další preventivní činnosti strážníků patří zejména dohled na přechodech pro chodce v blízkosti škol a preventivní obchůzky v jejich okolí. Díky jejich přítomnosti si žáci již zvykli na dodržování základních zásad týkajících se bezpečného chování v silničním provozu. Tato prevence je v průběhu roku rovněž doplňována nejrůznějšími zajímavými akcemi určenými nejen pro školáky, ale i pro jejich rodiče a pedagogy.

Ilustrační foto - prevence kriminalityIlustrační foto - prevence kriminality