Městská policie > Úkoly > Měření rychlosti

Měření rychlosti

Měření rychlosti přenosným silničním rychloměrem

Městská policie Milevsko začala provádět měření rychlosti 15. června 2007 a to z důvodu častých stížností občanů na průjezd vozidel v ulicích ve velké rychlosti.

Do konce roku 2008 jsme mohli měřit prakticky v kterékoli ulici ve městě. To znamená, že jsme mimo jiné, měřili před školami, na obou náměstích a v ulicích, které jsou z důvodu bezpečnosti nejdůležitější. Bohužel, toto už neplatí. V roce 2009 došlo ke změně zákona a to v tom smyslu, že můžeme měřit pouze tam, kde nám to povolí dopravní inspektorát. Tato legislativa je stále platná! V současné době máme od dopravního inspektorátu povoleny ulice: Petrovická, Čs. legií, 5. května, Dukelská, Sažinova, Švermova, Nádražní a obce Velká a Dmýštice.

V květnu roku 2011 jsme požádali dopravní inspektorát o nové lokality na měření. Bohužel, nejen, že nám nejprve nepovolili nové lokality, ale zrušili nám i ty stávající a to z důvodu další změny zákona, který vyšel v platnost v srpnu 2011. Poté jsme vypracovali novou žádost, která byla zaměřena na požadavky jak nového zákona, tak i dopravního inspektorátu. Výsledkem bylo schválení prakticky pouze starých míst na měření rychlosti.

Další novinkou měření je, že od srpna roku 2011 již nemusíme používat dopravní značky upozorňující na měření rychlosti. Pro zajímavost, nepoužívání dopravních značek zvýšilo počet zastavených řidičů, kteří překročili rychlost o 14 %.

Měření se provádí měřícím zařízením typu ProLaser III PL – DOK I. Jedná se o silniční laserový rychloměr. Toto měřící zařízení je každý rok kalibrováno v Českém metrologickém institutu, v laboratoři primární metrologie. I když toto zařízení je naprosto přesné, řídíme se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, který stanovuje toleranci +- 3 Km/h do rychlosti 100 Km/h a +- 3 % nad 100 Km/h. Každá pořízená fotografie má na sobě evidenční číslo, čas, datum, vzdálenost měření, název ulice nebo vesnice, kde byl snímek pořízen, dále limit rychlosti a naměřenou rychlost.

Největší rychlost, která byla za dobu měření zaznamenána: jednalo se o osobní automobil, který projížděl v Masarykově ulici u „Modré Hvězdy“ rychlostí 107 Km/h.

Měření rychlosti v obci Velká

Jedná se o tzv. úsekové měření rychlosti, které bylo nainstalováno z důvodu blížící se opravy a uzavírky 2 mostů u Bažatnice a Žďákovského.

Dne 19.01.2013 byl v obci Velká nainstalován automatizovaný technický systém „RADAR“, ten zaznamená projíždějící vozidlo, úsekově změří rychlost jízdy vozidla a fotografie se záznamem budou postoupeny Městské policii Milevsko, která vyhodnotí vozidlo, které překročilo rychlost vozidla v obci, případně zjistí podezření ze spáchání jiného správního deliktu či přestupku zachyceného automatizovaným systémem. Takto zpracované záznamy postoupí k řízení obci s rozšířenou působností, odboru dopravy Městského úřadu Milevsko.