Branice

Územní plán byl pořízen z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje".