Územní plánování > Okrouhlá

Okrouhlá

Územní plán byl pořízen z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.