Rozvoj města

Zpět

Usnesením Zastupitelstva města Milevska č. 150/15 byl vyhlášen záměr na výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena do 01.02.2016.

Z Fondu rozvoje bydlení města Milevska lze poskytnout finanční prostředky na:

  maximální částka v Kč:
obnovu střechy starší 10 let  (konstrukce i krytina)  do 150 tis. na 1 dům

změnu stávajícího vytápění na ekologicky šetrnější (zřízení plynového nebo elektrického topení, tepelná čerpadla, kolektory, galvanické články) ve stávajícím domě

do 50 tis. na 1 byt

zřízení malé čističky odpadních vod ke stávajícímu domu

do 20 tis. na 1 byt

dodatečné izolace proti vodě domu staršího 10 let

do 50 tis. na 1 dům

obnovu fasády domu staršího 10 let

do 50 tis. na 1 byt

zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

do 60 tis. na 1 byt
výměna oken (starších 10 let)

do 60 tis. v rod. domu

do 25 tis. v bytě

opravu prostor sousedících s veřejným prostranstvím (ploty, brány, cesty)

do 20 tis. na 1 dům
vestavbu bytu do půdního prostoru do 600 tis. na 1 dům
 
Vzor žádosti.docx (DOCX)
Vytvořeno: 22.12.2015

Upravit soubor