Podnikání a rozvoj > Územní rozvoj > Strategie rozvoje města

Strategie rozvoje města

Strategie rozvoje města Milevska 2022 - 2030

Dokumenty Strategie rozvoje města Milevska 2022 – 2030:

Strategie rozvoje města Milevska 2007

Snahou tohoto strategického dokumentu je navrhnout dlouhodobý rozvoj města Milevska. Smyslem dokumentu je definování prioritních oblastí rozvoje města Milevska a propojení společných zájmů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Základem vytvoření Strategie je vytvoření partnerství a komunikace mezi již zmíněnými sektory s cílem dosažení žádoucích změn ve všech definovaných oblastech rozvoje města Milevska.

Dalším důvodem je možnost čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU jako prostředku pomáhajícího snižovat ekonomické a sociální disparity mezi regiony během programovacího období 2007 – 2013

 
strategie_rozvoje_milevsko.pdf (PDF, 9 MB)
Vytvořeno: 27.2.2017

Strategie rozvoje města Milevska 2015

Dokument navazuje na strategii schválenou v roce 2007. Snahou tohoto strategického dokumentu je navrhnout dlouhodobý rozvoj města Milevska. Smyslem dokumentu je opět definování prioritních oblastí rozvoje města Milevska, jeho vizí a propojení společných zájmů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Cílem je dosažení žádoucích změn ve všech definovaných oblastech rozvoje města Milevska.

Dalším neopomenutelným důvodem je možnost čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU během programovacího období 2014 – 2020. Mnohé grantové programy mají v podmínkách požadavek, že akce musí být uvedena v takovémto rozvojovém dokumentu, nebo to alespoň přináší zvýhodnění při hodnocení žádostí o granty.

Proběhla aktualizace. Aktualizované věci jsou označeny červeně.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu regionu Milevsko

Koncepce cestovní ruchu pro město a region na roky 2013-2016. K dispozici pro náměty a připomínky z řad veřejnosti je pracovní verze. Ta bude následně schvalována pracovní skupinou pro cestovní ruch, radou města a zastupitelstvem (předpoklad – květen 2013)

 
Koncepce_rozvoje_cest_ruchu_Milevsko.pdf (PDF)
Vytvořeno: 27.2.2017

Pravidla pro prodej a využití městských pozemků v průmyslové zóně

 
SM_23_ZMM.pdf (PDF, 10 MB)
Vytvořeno: 27.2.2017