Podnikání a rozvoj > Územní rozvoj > Studie systému sídelní zeleně Milevsko

Studie systému sídelní zeleně Milevsko

Územní studie systému sídelní zeleně Milevsko představuje koncepci péče a dalšího rozvoje veřejné zeleně města. Dokument tvoří základní informační, systematický a koncepční podklad pro optimální výkon správy městské zeleně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění systému městské zeleně, jejich jednotlivých ploch a plánování jejího dalšího rozvoje. 

 
00_desky.pdf (PDF)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
00_Milevsko_UZSZ_Textova_cast.pdf (PDF, 17 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
priloha_02_Inspirativni_tabule_rozvoje_ploch_zelene.pdf (PDF, 50 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
vykres_01_sirsi vztahay_A2.pdf (PDF, 19 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
vykres_02_stav sidelni zelene_rozbor stavu_3A1.pdf (PDF, 21 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
vykres_03_stav sidelni zelene_problemovy vykres_3A1.pdf (PDF, 26 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
vykres_04_makrokompozice_3A3.pdf (PDF)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
vykres_05_navrh systemu sidelni zelene_3A1.pdf (PDF, 28 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020
 
vykres_06_etapizace_3A1.pdf (PDF, 17 MB)
Vytvořeno: 30.6.2020