Nadace ČEZ

Logo - Nadace ČEZ

Projekty realizované za podpory Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz

 

 


Podpora regionů – "Muzeum milevských maškar - 2. etapa"

V průběhu letních prázdnin skončí realizace akce s názvem „Muzeum milevských maškar – 2. etapa“, kdy přibude u České spořitelny socha s motivem maškar, která bude poutat pozornost jak občanů, tak návštěvníků Milevska a podpoří tak návštěvnost Muzea milevských maškar, kde bude stávající expozice nově dovybavena audiovizuálními prvky, které zvýší interakci mezi návštěvníkem a expozicí. Vybavení umožní vyvolávat a získat popis jednotlivých maškar. Návštěvníci budou moci s expozicí a jejími prvky aktivně pracovat. Projekt je určen široké veřejnosti, všem věkovým skupinám, od dětí po seniory. Realizaci akce podpořila Nadace ČEZ. Celkové náklady byly ve výši 587 584 Kč, z toho 450 000 Kč tvořil příspěvek Nadace ČEZ. Oficiální slavnostní prezentace dokončeného projektu proběhne 08.08.2019 za účasti zástupců Nadace ČEZ.