Podnikání a rozvoj > Podnikatelský park

Pravidla prodeje pozemků v Podnikatelském parku Milevsko

Ve středu 10.února 2021 Zastupitelstvo města Milevska schválilo Pravidla pro prodej pozemků v podnikatelském parku Milevsko, které nahradily  Pravidla prodeje pozemků v Podnikatelském parku Milevsko z května 2018.

Podnikatelský Park Milevsko (dále také jen „PPM“) je prostor primárně zaměřený na podporu podnikání v městě Milevsku a jeho blízkém regionu. Příprava PPM bude podpořena dotací z Programu Smart Parks for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „Program“), a tudíž zaměření jednotlivých podnikatelských záměrů musí spadat do rámce povolených činností (CZ-NACE) právnických a fyzických osob podnikajících na území, jehož příprava byla podpořena z dotace poskytnuté v rámci Programu.

Seznam kódů CZ-NACE lze nalézt na:
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

Přiřazení kódů CZ-NACE k IČ podnikatele lze nalézt na:
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

 

Vizualizace podnikatelského parku