Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2016 alokována částka 640 000,- Kč. Tato finanční částka bude rozdělena v druhém kole. Uzávěrka přihlášek druhého kola je 30.04.2016.

Bližší informace podá referent pro památky a kulturu Tomáš Novotný
novotny@milevsko-mesto.cz | 382 504 116 | 724 317 771

Upravit soubor