Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

"PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 2023"

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2023 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2023 alokována částka 531.000,- Kč.

Všechny ostatní informace o dotačním programu lze nalézt na webu Ministerstva kultury.

Bližší informace podá referentka odboru regionálního rozvoje Ing. Lenka Džermanská

lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz  | 382 504 116 |

 
Změna Zásad programu 2023.pdf (PDF)
Vytvořeno: 31.1.2023
 
Zásady_Programu_ORP.pdf (PDF)
Vytvořeno: 31.1.2023
 
Transparent programu.pdf (PDF)
Vytvořeno: 31.1.2023
 
Program ORP vyhlášení 2023.pdf (PDF)
Vytvořeno: 31.1.2023
 
kvóty ORP 2023.xlsx (XLSX)
Vytvořeno: 31.1.2023
 
Formular zadosti 2023_ORP.xlsm (XLSM)
Vytvořeno: 31.1.2023

Upravit soubor