Fond Solidarity

PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU – NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD, ČERVEN 2013

 

 

V červnu 2013 zasáhla Milevsko a jeho okolí povodeň, která napáchala nemalé škody na majetku.

V roce 2014 se povedlo zrealizovat čtyři akce, které měli za cíl odstranit následky povodní, a na které město získalo 100% dotaci z Evropské unie.

Došlo k odbahnění návesní nádrže ve Velké u Milevska, u které vlivem povodní došlo k výraznému jednorázovému zanesení celé zdrže. Byly opraveny výusti do odlehčovacích komor do Milevského potoka, u nichž byla narušena statika koncových čel výustí a docházelo k podemílání a rozpadu těchto objektů. Dále byl opraven můstek přes Hrejkovický potok ve Velké u Milevska, jehož středový pilíř byl vlivem velké vody podemletý a propadlý a hrozilo tak zborcení celé konstrukce mostu. Opraveny byly také bezpečností přelivy u rybníků Suchanův a Smolařovský v Milevsku, u kterých byly narušeny stěny i dno a voda tak protékala spárami i prasklinami pod betonovým a kamenným dlážděním.

Náklady na tyto akce, kompletně pokryté finančními prostředky z Fondu Solidarity, byly celkem 1.012.420,- Kč