Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska


Projekt rozvíjí informační systém města, aby mohlo nabízet moderní digitální služby on-line, zefektivnit jejich poskytování, snížit administrativní náročnost úkonů spojených s vyřizováním životních situací občanů vůči městu i práci úředníků.

Technické řešení tvoří 2 části:

1) Portál občana
Cílem řešení je elektronizovat výkon úředních agend ve formě samoobslužných procesů zejména v oblasti samosprávných agend. Cíle bude dosaženo rozšířením schopnosti informačního systému města nabízet své digitální služby občanům ČR prostřednictvím modernizovaného portálu občana, doplněním funkcionalit a nutných napojení či úprav ekonomických modulů a spisové služby. Nový IS umožní schopnost digitálních úkonů a sníží tak administrativní náročnost úkonů při vyřizování životních situací občanů.

 

2) Doplnění infrastruktury
Aktivita zajistí doplnění výpočetního výkonu pro běh elektronických procesů.

Projekt bude realizován do konce roku 2025.
Celkové předpokládané výdaje: 7 922 549,64 Kč
Z toho spolufinancování Evropskou unií a státním rozpočtem: 6 734 167,20 Kč
Z toho financování z vlastních zdrojů města: 1 188 382,44 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0002945