MILEVSKO - CHODNÍK UL. U BAŽANTNICE

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016839

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o finanční podporu EU z Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je vybudování 273 m dlouhého chodníku podél místní komunikace U Bažantnice. Nově vybudovaná komunikace pro pěší propojuje centrum města s prostorem Milevského kláštera. Projekt byl realizován za účelem ochránění chodců jako významných účastníků silničního provozu.

Projekt MILEVSKO - CHODNÍK UL. U BAŽANTNICE je spolufinancován Evropskou unií