Opatření na obnovu zeleně Milevsko

Projekt „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“ je spolufinancován Evropskou unií.

Obnova zeleně v Milevsku

V červenci tohoto roku byla dokončena realizace projektu s názvem „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“. Opatření probíhala celkem ve třech dílčích lokalitách, a to v ulici J. A. Komenského, na Píseckém předměstí a v ulici Sokolovská. V rámci regenerace došlo k probírce a ošetření 110 ks vybraných dřevin, výsadbě 126 ks nových stromů, 2031 ks keřů a 539 ks trvalek. Navýšil se i počet městského mobiliáře v podobě 7 ks nových odpadkových košů a 29 ks laviček. Cílem revitalizace bylo zlepšení funkčního stavu sídelní zeleně jako rekreační plochy. Akce „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“ byla spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na akci činí 3.073.826 Kč, z toho poskytnutá dotace činí 2.612.752,61 Kč.  Věříme, že nová zeleň bude obyvatelům Milevska příjemným a estetickým doplňkem, který přispěje ke zlepšení funkčního stavu sídelní zeleně jako rekreační plochy.