Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko

V listopadu 2014 byla dokončena realizace akce „Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko“. Areál MŠ tvoří dva pavilony, jež byly postaveny v 50. a 70. letech minulého století. V rámci realizace akce došlo ke kompletnímu zateplení obou pavilonů a výměně oken a dveří. MŠ má nyní také novou fasádu s motivem sluníčka. Realizátorem akce byla firma ROBRO s.r.o. Celkové náklady na realizaci byly ve výši 1,9 mil. Kč. Akce byla podpořena dotací z Operačního programu životní prostředí ve výši 800 tis. Kč.