Územní studie centrum města

Návrh a řešené území

 
Územní studie Centrum_zastupitelstvo.pdf (PDF, 9 MB)
Vytvořeno: 14.9.2018

Územní studie veřejné prostranství (dále ÚSVP) je územně plánovací podklad, který je možno podle konkrétních podmínek a aktuální potřeby využít například pro následné zpracování dokumentace pro územní řízení, případně přímo pro zpracování zadávací, resp. realizační dokumentace pro úpravu veřejných prostranství.

RMM na svém zasedání dne 02. 03. 2016 rozhodla o zahájení přípravy podkladů na vypracování ÚSVP centrum města a ÚSVP lokalita Komenského. Na vypracování ÚSVP je možné získat dotaci z Integrovaného operačního programu až do výše 90% celkových uznatelných nákladů.

Pro řešení centra města již existují architektonické návrhy, které jsou výsledkem architektonické soutěže z roku 2014. Tyto návrhy jsou v souladu s podmínkami pro získání dotace a budou dále využity.