GDPR

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČO 00249831 dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

Pověřenec na ochranu osobních údajů (DPO)

Bc. Michaela Hrnečková

tel.: 602 528 913 | e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz
kancelář: Svazek obcí Milevska, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko 1