Městský úřad > Občan a úřad > Přerušení dodávek energií

Informace o HAVÁRIÍCH/ODSTÁVKÁCH na webových stránkách poskytovatelů:

•    výroba a rozvod tepelné energie: ZVVZ ENERGO, sro - https://www.zvvz.cz/en/group-members/zvvz-energo
•    vodovody a kanalizace: ČEVAK a.s. - https://www.cevak.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=404705
•    elektřina: E.GD, a.s. - https://www.egd.cz/poruchy-elektricke-site, https://www.egd.cz/bezproudi
 

Přerušení dodávek energií

  • Zveřejněné od Zveřejněné do Název a anotace