Městský úřad > Struktura úřadu > Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Adresa:

Odbor životního prostředí
ul. Sažinova 843
399 01 Milevsko

Kontakty

Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na:

 • úseku lesní hospodářství
 • úseku myslivosti
 • úseku přenosu genetického materiálu lesních dřevin
 • úseku vodního hospodářství
 • úseku vodovodů a kanalizací
 • úseku odpadového hospodářství
 • úseku ochrany přírody a krajiny
 • úseku rostlinolékařství
 • úseku veterinární péče
 • úseku ochrany zvířat proti týrání
 • úseku ochrany ovzduší
 • úseku ochrany zemědělského půdního fondu
 • úseku zemědělství
 • úseku rybářství
 • úseku přestupků v oblasti životního prostředí
 • úseku péče o městskou zeleň
 • úseku péče o dětská hřiště
 • úseku péče o městský mobiliář 
 • úseku environmentálního vzdělávání a výchovy

 

GDPR

Upravit soubor