Rybářský lístek

Odbor  životního prostředí

Životní situace

Rybářský lístek

Základní informace

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který má zájem o získání povolení k lovu ryb

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rybářské lístky vydává odbor ŽP

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěva odboru ŽP

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
Ing. Hadrbolcová Hana

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel musí předložit občanský průkaz (cizinci pas) nebo fotografii. Dále pak dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství nebo platnou členskou legitimaci rybářského spolku. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Odbor životního prostředí

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Pro české občany i cizince platí stejné správní poplatky.

50,- Kč na jeden rok
100,- Kč na tři roky
20,- Kč pro mládež do 15 let (na rok)

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50 %. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě nepovoleného lovu ryb – zahájení přestupkového řízení s následným finančním postihem

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

Dnem vydání