Aktuality

Aktuality

Záznam ze 4. jednání ZMM

Záznam ze 4. jednání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu 1. února 2023.

Milevsko rozšiřuje možnosti třídění textilu

Třídění textilu je nyní ještě pohodlnější a člověk díky němu může získat i něco zpátky. Ve spolupráci s firmou TextilEco a.s., zabývající se sběrem a tříděním nepotřebných věcí, kterým následně dává druhou šanci na využití, byla v našem městě provedena výměna starých kontejnerů za nové.

Výsledky volby prezidenta republiky - Milevsko

Výsledky volby prezidenta republiky za město Milevsko na volebním serveru ČSÚ www.volby.cz.

Oznámení o nálezu věci - 1 ks klíče

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Oznámení o nálezu věci - Klíče od osobního automobilu

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Oznámení o nálezu věci - Peněženka s finančním obnosem

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Dotační program Sociální a související služby 2023

I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města Milevska sociální a související služby, žádat o dotaci města z dotačního programu Sociální a související služby 2023. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 01.02.2023 do 28.02.2023.

Vítání dětí narozených v roce 2022

Zákonní zástupci dětí narozených v roce 2022 mohou podat žádost o vítání nejpozději do 28. února 2023. 

Oznámení o nálezu věci - Mobilní telefon poškozený display

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Harmonogram svozů odpadu 2023

Přinášíme harmonogram svozů odpadu pro rok 2023.