Podnikání a rozvoj > Záměry města

Záměry města

Aktuální

Archiv

Zpět

Realizace akce „Ozelenění nové části hřbitova“

Začátkem února letošního roku byla zahájena akce „Ozelenění nové části hřbitova“, na kterou město Milevsko získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí. Bylo zde odstraněno 18 stromů, 28 m2 kompozičně nevhodně umístěných keřů a dále bylo 10 stromů ošetřeno řezem.

V rámci akce bude ještě vysazeno 59 nových stromů, 1 525 ks keřů a provede se obnova trávníku na ploše 108 m2.

Výhradně z prostředků města pak bude pořízen nový mobiliář - lavičky, stojany na kola a stojany na konve.

Celá projektová dokumentace je k nahlédnutí zde

Ing. Hana Hadrbolcová

Odbor životního prostředí

 
výkres 3 - osazovací plán.pdf (PDF)
Vytvořeno: 20.2.2015
 
textová část PD.pdf (PDF)
Vytvořeno: 20.2.2015

Upravit soubor